רק במקרה סימנו באדום

כמובן ש״רק במקרה״ בחרו לסמן את החרדים בצבע אדום.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email